רשימת הדומיינים החדשים שנרשמו והוסרו


אנו מספקים את הרשימות הבאות:

  • רשימות של דומיינים חדשים רשומים באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים.
  • רשימות של E-mail כתובות של דומיינים חדשים שנרשמו באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים. סוג הפלט "אימייל;דומיין".
  • רשימות של מדינה, IP ו-ASN(Autonomous System Number) של דומיינים חדשים שנרשמו באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים. סוג הפלט ";IPv4,ASN;מדינה".
  • רשימות של דומיינים נמחק באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים, ושעדיין לא נרשמו מחדש.
כל הרשימות מתעדכנות מדי יום.
Archive des fichiers quotidiens des nouveaux domaines enregistrés et supprimés pour les 90 derniers jours disponible ici.

אזור עודכן דומיינים
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(יומי)
21.06.2024 285 702 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(שבועי)
21.06.2024 1 496 765 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(חודשי)
21.06.2024 7 020 282 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(שלושה חודשים אחרונים)
21.06.2024 20 114 223 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(יומי)
21.06.2024 17 935 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(שבועי)
21.06.2024 98 525 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(חודשי)
21.06.2024 613 382 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(שלושה חודשים אחרונים)
21.06.2024 1 735 648 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(יומי)
21.06.2024 166 559 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(שבועי)
21.06.2024 1 187 173 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(חודשי)
21.06.2024 5 669 679 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(שלושה חודשים אחרונים)
21.06.2024 15 925 028 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(יומי)
21.06.2024 216 708 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(שבועי)
21.06.2024 1 498 925 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(חודשי)
21.06.2024 7 754 970 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(שלושה חודשים אחרונים)
21.06.2024 16 674 705 הורדה   (zip txt)

המידע זמין גם דרך API.

רשימה מלאה של אזורים