רשימת הדומיינים החדשים שנרשמו והוסרו


אנו מספקים את הרשימות הבאות:

  • רשימות של דומיינים חדשים רשומים באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים.
  • רשימות של E-mail כתובות של דומיינים חדשים שנרשמו באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים. סוג הפלט "אימייל;דומיין".
  • רשימות של מדינה, IP ו-ASN(Autonomous System Number) של דומיינים חדשים שנרשמו באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים. סוג הפלט ";IPv4,ASN;מדינה".
  • רשימות של דומיינים נמחק באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים, ושעדיין לא נרשמו מחדש.
כל הרשימות מתעדכנות מדי יום.
Archive des fichiers quotidiens des nouveaux domaines enregistrés et supprimés pour les 90 derniers jours disponible ici.

אזור עודכן דומיינים
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(יומי)
27.02.2024 155 179 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(שבועי)
27.02.2024 1 584 567 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(חודשי)
27.02.2024 6 459 470 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(שלושה חודשים אחרונים)
27.02.2024 19 241 757 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(יומי)
27.02.2024 9 354 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(שבועי)
27.02.2024 106 704 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(חודשי)
27.02.2024 453 133 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(שלושה חודשים אחרונים)
27.02.2024 1 535 164 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(יומי)
27.02.2024 115 132 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(שבועי)
27.02.2024 1 196 590 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(חודשי)
27.02.2024 5 080 034 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(שלושה חודשים אחרונים)
27.02.2024 15 127 355 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(יומי)
27.02.2024 212 052 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(שבועי)
27.02.2024 1 337 242 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(חודשי)
27.02.2024 5 235 826 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(שלושה חודשים אחרונים)
27.02.2024 13 615 754 הורדה   (zip txt)

המידע זמין גם דרך API.

רשימה מלאה של אזורים