רשימת הדומיינים החדשים שנרשמו והוסרו


אנו מספקים את הרשימות הבאות:

  • רשימות של דומיינים חדשים רשומים באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים.
  • רשימות של E-mail כתובות של דומיינים חדשים שנרשמו באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים. סוג הפלט "אימייל;דומיין".
  • רשימות של מדינה, IP ו-ASN(Autonomous System Number) של דומיינים חדשים שנרשמו באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים. סוג הפלט ";IPv4,ASN;מדינה".
  • רשימות של דומיינים נמחק באחרונות 24 שעות, 7 ימים או 30 ימים, ושעדיין לא נרשמו מחדש.
כל הרשימות מתעדכנות מדי יום.
Archive des fichiers quotidiens des nouveaux domaines enregistrés et supprimés pour les 90 derniers jours disponible ici.

אזור עודכן דומיינים
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(יומי)
02.10.2023 175 927 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(שבועי)
02.10.2023 1 411 146 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(חודשי)
02.10.2023 6 821 536 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה
(שלושה חודשים אחרונים)
02.10.2023 18 971 594 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(יומי)
02.10.2023 12 729 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(שבועי)
02.10.2023 101 770 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(חודשי)
02.10.2023 481 395 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + E-mails
(שלושה חודשים אחרונים)
02.10.2023 1 410 457 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(יומי)
02.10.2023 140 937 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(שבועי)
02.10.2023 1 087 764 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(חודשי)
02.10.2023 5 083 783 הורדה   (zip txt)
דומיינים שנרשמו לאחרונה + מדינה,IP,ASN
(שלושה חודשים אחרונים)
02.10.2023 14 149 781 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(יומי)
02.10.2023 212 024 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(שבועי)
02.10.2023 1 419 103 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(חודשי)
02.10.2023 7 354 039 הורדה   (zip txt)
דומיינים שהוסרו לאחרונה
(שלושה חודשים אחרונים)
02.10.2023 17 778 259 הורדה   (zip txt)

המידע זמין גם דרך API.

רשימה מלאה של אזורים