רשימות היסטוריות של כל הדומיינים באינטרנט


מערכות נתונים היסטוריות של כל הדומיינים ברשת האינטרנט. מוצגים שני סוגים של רשימות: רק רשימה של כל הדומיינים בתאריך מסוים ורשימה של כל הדומיינים עם מידע מורחב (אימייל, טלפון, מדינה וכדומה). חשבון PRO נדרש.
רשימות דומיינים שנרשמו לאחרונה ונמחקו בשלושה חודשים האחרונים זמינות כאן.


תאריך סוג
October, 2023מערך נתונים של כל הדומיינים + פרטים מפורטיםהורדה
October, 2023מערך נתונים של כל הדומייניםהורדה
April, 2023מערך נתונים של כל הדומיינים + פרטים מפורטיםהורדה
April, 2023מערך נתונים של כל הדומייניםהורדה
April, 2022מערך נתונים של כל הדומיינים + פרטים מפורטיםהורדה
April, 2022מערך נתונים של כל הדומייניםהורדה