כל רשומות הטקסט (TXT) לכל הדומיינים


המסד נתונים מכיל את כל רשומות ה-DNS מסוג TXT לכל הדומיינים הקיימים ברשת האינטרנט. חשבון PRO נדרש.
תוצאה בפורמט טקסט, דומיין אחד לכל שורה:

google.com: "webexdomainverification.8YX6G=6e6922db-e3e6-4a36-904e-a805c28087fa","apple-domain-verification=30afIBcvSuDV2PLX","google-site-verification=wD8N7i1JTNTkezJ49swvWW48f8_9xveREV4oB-0Hf5o","docusign=1b0a6754-49b1-4db5-8540-d2c12664b289" "atlassian-domain-verification=5YjTmWmjI92ewqkx2oXmBaD60Td9zWon9r6eakvHX6B77zzkFQto8PQ9QsKnbf4I","onetrust-domain-verification=de01ed21f2fa4d8781cbc3ffb89cf4ef","docusign=05958488-4752-4ef2-95eb-aa7ba8a3bd0e","MS=E4A68B9AB2BB9670BCE15412F62916164C0B20BB","google-site-verification=TV9-DBe4R80X4v0M4U_bd_J9cpOJM0nikft0jAgjmsQ","v=spf1 include:_spf.google.com ~all","globalsign-smime-dv=CDYX+XFHUw2wml6/Gb8+59BsH31KzUr6c1l2BPvqKX8=","facebook-domain-verification=22rm551cu4k0ab0bxsw536tlds4h95"הרשימה כוללת דומיינים. עדכון יומי של דומיינים שנרשמו לאחרונה. מערכות נתונים זמינות עבור חשבון PRO רק.
קובץ טקסט לא מדוחס בגודל כ-8 GB. ארכיון zip דחוס בגודל כ-2.5 GB.


אזור עודכן דומיינים
כל רשומות הטקסט (TXT) לכל הדומיינים 22.04.2024 134 312 372 הורדה   (zip txt)
רשומות ה-DNS מסוג TXT לדומיינים שנרשמו לאחרונה 22.04.2024 110 010 הורדה   (zip txt)


המידע זמין גם דרך API.